Alfatekst

Kommunikasjon på markedets eget språk

Alfateksts hovedspråk er de skandinaviske språkene samt engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk, men vi tilbyr også oversettelser innenfor de fleste språkkombinasjoner.

Kommunikasjon der markedet er

Alfateksts hovedspråk er de skandinaviske språkene samt engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk, men vi tilbyr også oversettelser innenfor de fleste språkkombinasjoner.

Engelsk

Ved oversettelse fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk støter man på flere fallgruver enn man tror. Et eksempel er «falske venner». Et warehouse er ikke et varehus; på samme måte kan ikke det norske eventuelt oversettes til eventually på engelsk. Noe annet man må passe på ved oversettelse fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk er orddeling. På engelsk har man særskriving av sammensatte ord, som gas station, mens på norsk skriver man det i ett ord, bensinstasjon.

Oversettelse mellom norsk og engelsk er blant våre største språkkombinasjoner. Vi har en rekke erfarne engelske og norske fagoversettere med kompetanse på de fleste fagområder, alt fra musikk og reiseliv til HMS og byggteknikk, medisin og økonomi, for å nevne noen. Se fagområder. Vi i Alfatekst hjelper deg med oversettelse til engelsk og oversettelse fra engelsk til norsk. Da unngår du fallgruvene.

 

Dansk og svensk

Oversettelse fra svensk og dansk til norsk og oversettelse fra norsk til svensk og dansk er vel enkelt? Språkene er jo så like! Men også ved oversettelse til svensk og til dansk kreves kunnskap og nøyaktighet. I Sverige spiser man glass når det er varmt, og i Danmark spiser man frokost til lunsj.  

Selv om de skandinaviske språkene er ganske like, er det likevel en fordel å oversette mellom dem i en rekke tilfeller. En norsk hjemmeside gjør seg ikke noe særlig i Danmark eller Sverige, en reklametekst bør være på dansk i Danmark og svensk i Sverige. Selv brukerveiledninger blir lettere å forstå når man leser dem på sitt eget språk. Alfatekst har en rekke dyktige svenske og danske fagoversettere med kompetanse på de fleste fagområder, alt fra teknikk, HMS og juss til medisin og økonomi, for bare å nevne noen. Se fagområder. Vi hjelper deg gjerne med oversettelser til dansk og svensk.

Italiensk og spansk

Oversettelse til italiensk er tilsynelatende enkelt, tallet 3 er tre på italiensk og tre på norsk. Oversettelse til spansk er like enkelt, sol på norsk og sol på spansk. Skulle du likevel behøve hjelp med oversettelse til spansk og italiensk av turistbrosjyrer, hjemmesider, eiendomspapirer og juridiske dokumenter, forsikringspapirer, sykehusjournaler, tekniske manualer eller andre dokumenter, kan vi i Alfatekst hjelpe deg.

Alfatekst har lang erfaring med oversettelser til både italiensk og spansk. Vi samarbeider med dyktige oversettere med solid erfaring og bred kompetanse. Blant noen av våre prosjekter kan nevnes oversettelse til italiensk og spansk av turistbrosjyrer, tekniske manualer, hjemmesider og domskjennelser.

 

Tysk og fransk

Oversettelse til fransk og oversettelse til tysk er blant Alfateksts kjerneområder. Ikke så rart kanskje når begge språk har over 100 millioner morsmålsbrukere. Fransk er morsmål, offisielt språk eller andrespråk i flere land i alle verdensdeler. Fransk er også det språket som, nest etter engelsk, brukes mest i internasjonale organisasjoner. Tysk er det språket som flest mennesker i Europa har som morsmål, og vi i Norge har en lang tradisjon med både økonomisk og kulturell kontakt med tysktalende land. 

Har du behov for oversettelse til fransk eller tysk, kan Alfateksts dyktige oversettere hjelpe deg. Vi har flere kompetente og erfarne morsmålsoversettere med solid erfaring og bred kompetanse ved oversettelse både til og fra fransk og tysk. Blant våre prosjekter kan nevnes oversettelse til fransk og tysk av ulike typer brosjyrer, tekniske manualer, hjemmesider, forsikringspapirer og andre fagtekster.  

Russisk

Russisk er et av verdens store språk. Rundt 160 millioner mennesker bruker det, hvorav de fleste bor i vårt naboland. De siste tiårene har landet åpnet seg mot omverdenen, og oversettelse til og fra russisk er et stadig voksende marked.

Noen russiske ord som perestrojka, glasnost og njet kan du sikkert. Men har du for eksempel behov for oversettelse fra norsk eller engelsk til russisk av menyer, turistbrosjyrer, produktbrosjyrer, hjemmesider, tekniske manualer, forsikringspapirer, årsrapporter, sykehusjournaler eller brukerveiledninger, kan vi i Alfatekst hjelpe deg. Vi samarbeider med dyktige oversettere med lang erfaring og solid kompetanse ved oversettelse til russisk.

Polsk, estisk, latvisk og litauisk

Oversettelse til polsk, oversettelse fra polsk, og oversettelse til og fra estisk, latvisk og litauisk har blitt stadig mer aktuelt de siste årene. Stadig flere norske bedrifter har behov for oversettelse til polsk, estisk, litauisk og latvisk av arbeidskontrakter, sikkerhetsdatablad, personalhåndbøker, sikkerhetshåndbøker m.m. 

Produktbrosjyrer, brukerveiledninger, hjemmesider, forsikringspapirer er andre dokumenter vi i Alfatekst kan hjelpe deg med å oversette til disse språkene. Vi samarbeider med dyktige oversettere med lang erfaring og solid kompetanse ved oversettelse til disse språkene.

 

Kinesisk og japansk

Kinesisk og japansk ser kanskje likt ut når man ser på skrifttegnene, men det er to helt ulike språk og to svært ulike kulturer. Skulle du lære deg disse språkene selv, er det nettopp skrifttegnene som vil kreve størst innsats. Hvert ord har sitt tegn, og man regner med at det finnes 50 000 kinesiske skrifttegn i alt. Mens kinesisk har få låneord, har japansk flere engelske låneord. Kake er oversatt til japansk kēki, rimokon er en forkortelse for rimōto kontorōru (remote control).

Alfatekst hjelper deg med oversettelser både til og fra kinesisk og japansk. Vi samarbeider med dyktige oversettere med lang erfaring og solid kompetanse ved oversettelse til japansk og kinesisk og ved oversettelse til andre asiatiske språk.

 

Finsk

Finsk er et av våre nordiske nabospråk, og oversettelse til finsk er en av våre største språkkombinasjoner. Finsk snakkes av over 5 millioner i 4 land, i Norge, Sverige og Russland i tillegg til Finland. Språklig sett er det vel mest kjent for sine 15 kasus og for å være komplett uforståelig for alle som ikke har lært seg det.

Har du behov for oversettelse til finsk kan vi i Alfatekst hjelpe deg. Vi samarbeider med dyktige oversettere som har lang erfaring og solid og bred kompetanse på oversettelser fra de skandinaviske språk og engelsk til finsk. Vi oversetter tekniske manualer, hjemmesider, brosjyrer, nyhetsbrev, brukerveiledninger m.m. til finsk.

 

Nederlandsk

Vet du forskjellen på nederlandsk og flamsk? Nederlandsk er offisielt språk i både Nederland og Belgia, mens flamsk er en nederlandsk dialekt som brukes i Belgia blant annet. Nederlandsk er ikke helt umulig å forstå for en norsktalende om man legger godviljen til: brun er bruun, dag er dag, bok er boek, hus er huis, for å nevne noen vanlige ord.

Har du behov for oversettelse av litt mer komplekse saker til nederlandsk kan vi i Alfatekst hjelpe deg. Vi samarbeider med dyktige oversettere som har lang erfaring og solid og bred kompetanse på oversettelser fra de skandinaviske språk og engelsk til nederlandsk. Vi oversetter tekniske manualer, hjemmesider, brosjyrer, nyhetsbrev, brukerveiledninger m.m. til nederlandsk.

Flere språk

Alfatekst tilbyr oversettelser innenfor de fleste språkkombinasjoner, for eksempel oversettelser fra og til arabisk, tsjekkisk, slovakisk, kroatisk, koreansk, urdu, portugisisk osv.

Cookies

Ved besøk på nettsidene våre bruker vi cookies (informasjonskapsler). Nettstedet vårt bruker Google Analytics, Google Tag Manager og Google Adwords. Dataene som disse verktøyene samler inn, bruker vi til å analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Du kan bruke nettleserens innstillinger til å blokkere informasjonskapsler uten at det påvirker kjernefunksjonaliteten til dette nettstedet.