Alfatekst

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som samles inn av Alfatekst oversettelser AS. Den beskriver også hvordan og hvorfor disse samles inn, og hvordan de brukes.

1 Behandlingsansvarlig

Alfatekst oversettelser AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Når du sender oss dokumenter i forbindelse med et oppdrag, har du selv rollen som behandlingsansvarlig og må sørge for å ha innhentet tillatelse fra dataeier, eller at du har annen lovlig grunn til å sende oss data som inneholder sensitive personopplysninger.

2 Hvordan vi samler inn data

Vi samler inn data direkte fra deg når du kontakter oss på telefon, e-post, via våre nettsider, per post eller ved personlig oppmøte for å benytte våre tjenester eller be om et tilbud. Typiske data kan være navn, adresse, telefonnummer og e-post.

Dersom du er leverandør av tjenester til oss, tar vi vare på data som navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsnummer, kontonummer og CV.

3 Hvorfor vi samler inn data

Vi samler inn data for å kunne utføre våre forpliktelser i forbindelse med tilbud eller oppdrag som du bestiller hos oss. Vi har behov for grunnleggende opplysninger for å kunne kontakte deg i forbindelse med henvendelsen din. Vi samler ikke inn opplysninger vi ikke trenger.

Dersom du sender oss dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger, vil disse behandles strengt konfidensielt og ikke benyttes til noe annet enn den tjenesten du har bestilt. Vi har egne rutiner for særlig sensitive personopplysninger.

Dersom du er leverandør av tjenester til oss, tar vi vare på kontaktinformasjonen og CV-en din for å vurdere dine tjenester og kvalifikasjoner, samt nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn og for å oppfylle krav i bokføringsloven.

4 Hva gjør vi med innsamlede data?

Personopplysninger behandles av ansatte i Alfatekst oversettelser. Ingen andre har tilgang til personopplysninger med mindre dette er lovbestemt.

Alle opplysninger og dokumenter lagres på sikre servere i Norge med adgangs- og tilgangskontroll. Ved dataoverføring av sensitive personopplysninger bruker vi passordbeskyttet overføringsmetode, som WeTransfer, File link e.l. Ved bruk av underleverandører er disse underlagt samme personvernerklæring som Alfatekst.

For å kunne oppfylle Alfateksts forpliktelser knyttet til levering av oversettertjenester og lønnsutbetaling m.m., benytter vi eksterne samarbeidspartnere som har nødvendig tilgang til våre personopplysninger. Dette gjelder leverandører av servertjenester og regnskapstjenester. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse leverandørene.

Noen ganger kan våre underleverandører befinne seg utenfor EU eller EØS. Det kan da være nødvendig for oss å sende opplysningene til andre land, også land utenfor EU eller EØS.

5 Hvor lenge oppbevarer vi innsamlede data?

Vi oppbevarer personopplysninger i kunde- og oversetterregisteret vårt så lenge samarbeidet varer og vi finner det formålstjenlig, eller så lenge som vi etter loven er forpliktet til å oppbevare dem. Du kan når som helst be om å få dem slettet.

Vi oppbevarer dokumenter med personopplysninger så lenge det er formålstjenlig for oppdraget og i henhold til interne rutiner og gjeldende forskrifter. Du kan selv be om at dokumenter slettes etter endt oppdrag.

6 Dine rettigheter

Du kan alltid be om innsyn i personopplysningene dine. Dersom de lagrede dataene ikke er korrekte, kan du be om at de korrigeres eller slettes. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger på en måte som er i strid med gjeldende lover og forskrifter, kan du klage til Datatilsynet. Vi håper imidlertidat du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser. Vi kan kontaktes på telefon 22999470 eller på e-post info@alfatekst.no.

 

Cookies

Ved besøk på nettsidene våre bruker vi cookies (informasjonskapsler). Nettstedet vårt bruker Google Analytics, Google Tag Manager og Google Adwords. Dataene som disse verktøyene samler inn, bruker vi til å analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Du kan bruke nettleserens innstillinger til å blokkere informasjonskapsler uten at det påvirker kjernefunksjonaliteten til dette nettstedet.

Cookies

Ved besøk på nettsidene våre bruker vi cookies (informasjonskapsler). Nettstedet vårt bruker Google Analytics, Google Tag Manager og Google Adwords. Dataene som disse verktøyene samler inn, bruker vi til å analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Du kan bruke nettleserens innstillinger til å blokkere informasjonskapsler uten at det påvirker kjernefunksjonaliteten til dette nettstedet.