Alfatekst

Bred kompetanse

Hos Alfatekst vet vi hvor viktig det er med bransjekunnskap når man oversetter fagtekster. Derfor har vi oversettere med kompetanse innenfor de fleste bransjer.

Bred kompetanse

Hos Alfatekst vet vi hvor viktig det er med bransjekunnskap når man oversetter fagtekster. Derfor har vi oversettere med kompetanse innenfor de fleste bransjer.

IT og programvare

Programvareprodukter, brukerdokumentasjon, markedsføringsmateriell m.m.

Medisin og farmasi

Epikriser, pakningsvedlegg, preparatomtaler, brukerveiledninger for medisinske apparater, kliniske forsøksprotokoller m.m.

Teknikk

Dokumentasjon, beskrivelser, håndbøker, anbud innen bl.a. maskinteknikk, byggeteknikk, jernbaneteknikk, elektroteknikk, VVS m.m.

Bank, økonomi og forsikring

Årsrapporter, børs- og finansdokumenter, virksomhetsvurderinger, fondsrapporter, forsikringsavtaler m.m.

Juss

Kontrakter, avtaler, vedtekter, anbud, domskjennelser m.m.

Salg og markedsføring

Hjemmesider, turistbrosjyrer, produktbrosjyrer, pressemeldinger, internmagasiner, nyhetsbrev, reklamemateriell, menyer m.m.

HMS og personalhåndbøker

HMS-håndbøker og HMS-dokumentasjon, personalhåndbøker, arbeidsavtaler m.m.

Patenter

Patentsøknader  

Faglig styrke og høy kvalitet

Vi har et stort, globalt nettverk av oversettere med fagkompetanse innenfor de fleste bransjer og språk. Våre oversettere er nøye utvalgt av oss. De har en faglig og/eller språklig utdannelse på universitetsnivå og har ofte videreutdanning innen sine spesialområder. 

Oversetterne våre oversetter til sitt morsmål og har særs gode språklige ferdigheter. De har minst 5 års yrkeserfaring og har spesialisert seg innen sine fagområder.

Oversettelsene kvalitetssikres gjennom interne kontrollrutiner basert på den europeiske standarden for oversettelsestjenester, NS-EN 15038 Oversettelsestjenester. Våre språkteknologiske verktøy er en ekstra garanti for kvalitet ved å sikre konsekvens og ensartet bruk av terminologi fra oppdrag til oppdrag.

Kvalitetssikring

Valg av språkleverandør

Vurderingen av hvilken oversetter og hvilken bemanning som skal brukes på hvert oppdrag, avhenger av dokumentets art, innhold, leveringstidspunkt og hvilket formål teksten har.

Vi forsøker så langt det er mulig å bruke de samme oversettere til samme type tekst for å sikre ensartethet.

 

Alfateksts oversettere og korrekturlesere er utvalgt basert på følgende kriterier:

Rutiner for kvalitetssikring

Dere kontakter deres prosjektleder hos oss og oversender det aktuelle dokumentet.

Vi blir enige om betingelsene for oppdraget (leveringstid, format, spesielle krav til oversettelsen).

Vi fastslår spesielle krav til oversettelsen: produktets målgruppe, termliste fra kunde, språklig stil.

Vi finner riktig oversetter til oppdraget, oversetter som har kompetanse på fagområdet, informerer om eventuelle krav fra dere og avtaler leveringstid.

Oppdraget og leveringstid bekreftes per e-post eller telefon til dere.

Under hele oppdraget er det deres faste prosjektleder som er ansvarlig for oppfølging og koordinering.

Vi oppretter eventuelt termlister og avklarer spørsmål med dere underveis.

• Teksten oversettes og korrekturleses nøye av oversetter·og/eller av·en annen språklig medarbeider.

Dere mottar den oversatte teksten til avtalt tid.

Eventuelle avvik blir registrert og behandlet, og rutinene våre gjennomgås.

Språkteknologiske verktøy (CAT)

CAT står for Computer Aided Translation. Det er et hjelpemiddel for oversetteren og en sikkerhet for kunden. Kort forklart er det et program som lagrer den oversatte teksten i en språk- og kundespesifikk database, slik at en setning eller et ord som allerede finnes i databasen, kan ”gjenvinnes”.

CAT må imidlertid ikke forveksles med maskinoversetting (f.eks. Google Oversetter), der teksten oversettes ord for ord uten å ta hensyn til grammatikk eller sammenhengen teksten står i. Hos Alfatekst utføres oversettelsen alltid av en av våre kompetente oversettere, mens CAT er en ekstra garanti for kvalitet ved å sikre konsekvens og ensartet bruk av terminologi fra oppdrag til oppdrag.

Cookies

Ved besøk på nettsidene våre bruker vi cookies (informasjonskapsler). Nettstedet vårt bruker Google Analytics, Google Tag Manager og Google Adwords. Dataene som disse verktøyene samler inn, bruker vi til å analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Du kan bruke nettleserens innstillinger til å blokkere informasjonskapsler uten at det påvirker kjernefunksjonaliteten til dette nettstedet.