Alfatekst

Språkvask og korrektur

Bedre kommunikasjon

Den skriftlige kommunikasjonen er en bedrifts ansikt utad og en viktig del av hvordan virksomheten oppfattes. Språket bør flyte godt og være ortografisk, grammatisk og idiomatisk korrekt. Alfatekst har erfarne språkvaskere og korrekturlesere som hjelper deg å heve teksten til et profesjonelt nivå.

Språkvask

En språkvask er en omfattende gjennomgang av en tekst. Det innebærer at vi går igjennom teksten din med tanke på å gjøre den mer leservennlig og sørge for at budskapet formidles på en tydelig og helhetlig måte. Vi ser på setningsoppbygging, formuleringer og terminologi, men korrigerer også skrivefeil, grammatiske feil, tegnsettingsfeil og uheldige ordvalg.

Korrektur

En korrektur er den siste finpussen av en tekst. Det innebærer at vi går igjennom teksten din og retter opp eventuelle skrivefeil, grammatiske feil, tegnsettingsfeil og uheldige ordvalg. I tillegg kontrollerer vi at terminologien er konsekvent.

Skal vi kontakte deg?

Bedrift:

Navn:

Telefon:

E-post:

Tjenester:

Språk fra:

Språk til:

Språk:

Melding:

Les vår personvernerklæring