Alfatekst

Konfidensialitet

Alfatekst behandler all informasjon vi får tilgang på gjennom forespørsler og oppdrag strengt konfidensielt. Vi og våre leverandører har taushetsplikt som gjelder uten tidsbegrensning også etter at samarbeidet er opphørt. Taushetsplikten omfatter alle opplysninger som ikke ellers er alminnelig kjent. Alle våre samarbeidsavtaler omfatter krav til fortrolighet, sikkerhet og oppbevaring av dokumenter og informasjon.

Vi sender deg gjerne vår konfidensialitetserklæring før oppdragsstart.

 Kontakt oss for konfidensialitetserklæring

Skal vi kontakte deg?

Bedrift:

Navn:

Telefon:

E-post:

Tjenester:

Språk fra:

Språk til:

Språk:

Melding:

Les vår personvernerklæring