Alfatekst

Fagområder

Hos Alfatekst vet vi hvor viktig det er med bransjekunnskap når man oversetter fagtekster. Derfor har vi oversettere med kompetanse innenfor de fleste bransjer, deriblant:

It og programvare

• Programvareprodukter, brukerdokumentasjon, markedsføringsmateriell m.m.

Medisin og farmasi

• Epikriser, pakningsvedlegg, preparatomtaler, brukerveiledninger for medisinske apparater, kliniske forsøksprotokoller m.m.

Teknikk

• Dokumentasjon, beskrivelser, håndbøker, anbud innenfor maskinteknikk, byggeteknikk, jernbaneteknikk, elektroteknikk, VVS m.m.

Økonomi og forsikring

• Årsrapporter, børs- og finansdokumenter, virksomhetsvurderinger, fondsrapporter, forsikringsavtaler m.m.

Juss

• Kontrakter, avtaler, vedtekter, anbud, domskjennelser m.m.

Markedsføring

• Hjemmesider, turistbrosjyrer, produktbrosjyrer, pressemeldinger, internmagasiner, nyhetsbrev, reklamemateriell, menyer m.m.

HMS

• Personalhåndbøker, HMS-, HR- og sikkerhetsdokumenter.

 

Skal vi kontakte deg?

Bedrift:

Navn:

Telefon:

E-post:

Tjenester:

Språk fra:

Språk til:

Språk:

Melding:

Les vår personvernerklæring